Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GENDERA

Aktualność danych:

GENDERA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (484 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 841 osób, z czego:

421

kobiet

420

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2545. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2521. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GENDERA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie47 mężczyzn, 44 kobiety

 • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn, 6 kobiet

 • lubuskie32 mężczyzn, 29 kobiet

 • małopolskie3 kobiety

 • mazowieckie3 mężczyzn, 6 kobiet

 • opolskie9 mężczyzn, 6 kobiet

 • podkarpackie9 mężczyzn, 7 kobiet

 • pomorskie8 mężczyzn, 9 kobiet

 • śląskie29 mężczyzn, 26 kobiet

 • wielkopolskie254 mężczyzn, 230 kobiet

 • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).