Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GENEROWICZ

Aktualność danych:

GENEROWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (45 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 112 osób, z czego:

62

kobiety

50

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.24.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2904. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2891. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GENEROWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 5 kobiet

  • lubuskie7 mężczyzn, 3 kobiety

  • łódzkie6 mężczyzn, 9 kobiet

  • małopolskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie11 mężczyzn, 14 kobiet

  • wielkopolskie20 mężczyzn, 25 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: