Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GENIUSZ

Aktualność danych:

GENIUSZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (62 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 152 osoby, z czego:

74

kobiety

78

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.95.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2892. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2863. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GENIUSZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • lubuskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • łódzkie2 kobiety

  • podlaskie37 mężczyzn, 25 kobiet

  • pomorskie10 mężczyzn, 11 kobiet

  • śląskie3 mężczyzn, 9 kobiet

  • warmińsko-mazurskie7 mężczyzn, 4 kobiety

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: