Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GEORG

Aktualność danych:

GEORG – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (16 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 49 osób, z czego:

26

kobiet

23

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.13.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2940. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2918. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GEORG w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie2 kobiety

  • opolskie9 mężczyzn, 7 kobiet

  • śląskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).