Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GEORGE

Aktualność danych:

GEORGE – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (32 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 158 osób, z czego:

81

kobiet

77

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.05.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2885. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2864. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GEORGE w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • małopolskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • podkarpackie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • podlaskie2 mężczyzn

  • pomorskie2 mężczyzn

  • świętokrzyskie3 kobiety

  • wielkopolskie13 mężczyzn, 19 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: