Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GEORGIEV

Aktualność danych:

GEORGIEV – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: podkarpackim (4 osoby), pomorskim (4 osoby), śląskim (4 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 164 osoby, z czego:

16

kobiet

148

mężczyzn

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2950. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2793. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GEORGIEV w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • mazowieckie2 mężczyzn

  • podkarpackie4 kobiety

  • pomorskie4 mężczyzn

  • śląskie4 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: