Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GEPERT

Aktualność danych:

GEPERT – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (40 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 163 osoby, z czego:

88

kobiet

75

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.17.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2878. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2866. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GEPERT w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • łódzkie7 mężczyzn, 15 kobiet

  • mazowieckie6 mężczyzn, 9 kobiet

  • opolskie3 mężczyzn, 9 kobiet

  • pomorskie9 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie16 mężczyzn, 24 kobiety

  • wielkopolskie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • zachodniopomorskie10 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).