Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GERBER

Aktualność danych:

GERBER – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (37 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 181 osób, z czego:

101

kobiet

80

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.26.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2865. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2861. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GERBER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie14 mężczyzn, 23 kobiety

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • lubuskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • łódzkie4 mężczyzn, 7 kobiet

  • mazowieckie10 mężczyzn, 13 kobiet

  • opolskie8 mężczyzn, 8 kobiet

  • pomorskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • wielkopolskie8 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).