Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GERCZAK

Aktualność danych:

GERCZAK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (41 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 155 osób, z czego:

87

kobiet

68

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.28.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2879. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2873. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GERCZAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 6 kobiet

  • kujawsko-pomorskie4 kobiety

  • małopolskie8 mężczyzn, 10 kobiet

  • mazowieckie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • opolskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • podkarpackie22 mężczyzn, 19 kobiet

  • pomorskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie13 mężczyzn, 14 kobiet

  • wielkopolskie3 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).