Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GERCZUK

Aktualność danych:

GERCZUK – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (39 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 63 osoby, z czego:

24

kobiety

39

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.62.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2942. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2902. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GERCZUK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • podkarpackie24 mężczyzn, 15 kobiet

  • śląskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).