Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GEREGA

Aktualność danych:

GEREGA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (21 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 97 osób, z czego:

48

kobiet

49

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.98.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2918. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2892. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GEREGA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 mężczyzn, 12 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • małopolskie9 mężczyzn, 3 kobiety

  • podkarpackie6 mężczyzn, 9 kobiet

  • śląskie9 mężczyzn, 8 kobiet

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn

  • wielkopolskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).