Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GEREJ

Aktualność danych:

GEREJ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (201 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 269 osób, z czego:

130

kobiet

139

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.94.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2836. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2802. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GEREJ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 2 kobiety

  • lubelskie6 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie108 mężczyzn, 93 kobiety

  • śląskie3 mężczyzn, 7 kobiet

  • warmińsko-mazurskie11 mężczyzn, 13 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: