Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GEREK

Aktualność danych:

GEREK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (225 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 256 osób, z czego:

122

kobiety

134

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.91.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2844. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2807. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GEREK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • lubuskie2 mężczyzn

  • mazowieckie119 mężczyzn, 106 kobiet

  • śląskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).