Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GERGONT

Aktualność danych:

GERGONT – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (75 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 122 osoby, z czego:

62

kobiety

60

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.03.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2904. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2881. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GERGONT w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • małopolskie9 mężczyzn, 12 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • opolskie3 kobiety

  • podkarpackie38 mężczyzn, 37 kobiet

  • śląskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).