Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GERHARD

Aktualność danych:

GERHARD – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (20 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 54 osoby, z czego:

29

kobiet

25

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.16.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2937. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2916. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GERHARD w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 kobiety

  • lubelskie9 mężczyzn, 5 kobiet

  • małopolskie2 mężczyzn

  • pomorskie2 mężczyzn

  • śląskie11 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).