Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GERHARDT

Aktualność danych:

GERHARDT – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (40 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 97 osób, z czego:

59

kobiet

38

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.55.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2907. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2903. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GERHARDT w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • małopolskie20 mężczyzn, 20 kobiet

  • mazowieckie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • podkarpackie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie3 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).