Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GERING

Aktualność danych:

GERING – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (45 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 107 osób, z czego:

46

kobiet

61

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.75.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2920. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2880. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GERING w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn, 5 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn

  • lubelskie9 mężczyzn, 2 kobiety

  • łódzkie5 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie22 mężczyzn, 23 kobiety

  • śląskie5 kobiet

  • wielkopolskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).