Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GERLICH

Aktualność danych:

GERLICH – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (231 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 547 osób, z czego:

276

kobiet

271

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2690. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2670. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GERLICH w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 9 kobiet

  • opolskie35 mężczyzn, 43 kobiety

  • podkarpackie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie117 mężczyzn, 114 kobiet

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn, 7 kobiet

  • wielkopolskie17 mężczyzn, 13 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).