Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GERLICKA

Aktualność danych:

GERLICKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (8 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 25 osób, z czego:

25

kobiet

Męska forma nazwiska to GERLICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2941. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GERLICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie4 kobiety

  • opolskie8 kobiet

  • podkarpackie2 kobiety

  • śląskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: