Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GERMAŃSKA

Aktualność danych:

GERMAŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (32 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 84 osoby, z czego:

84

kobiety

Męska forma nazwiska to GERMAŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2882. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GERMAŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 kobiet

  • lubelskie11 kobiet

  • łódzkie2 kobiety

  • małopolskie5 kobiet

  • mazowieckie5 kobiet

  • opolskie10 kobiet

  • podkarpackie32 kobiety

  • śląskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).