Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GERMAŃSKI

Aktualność danych:

GERMAŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (30 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 87 osób, z czego:

87

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GERMAŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2854. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GERMAŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 mężczyzn

  • lubelskie15 mężczyzn

  • małopolskie9 mężczyzn

  • mazowieckie3 mężczyzn

  • opolskie10 mężczyzn

  • podkarpackie30 mężczyzn

  • śląskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).