Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GERMAN

Aktualność danych:

GERMAN – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (48 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 348 osób, z czego:

189

kobiet

159

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.19.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2777. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2782. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GERMAN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie6 mężczyzn, 20 kobiet

 • kujawsko-pomorskie8 mężczyzn, 12 kobiet

 • lubelskie11 mężczyzn, 19 kobiet

 • małopolskie10 mężczyzn, 8 kobiet

 • mazowieckie7 mężczyzn, 12 kobiet

 • opolskie4 mężczyzn, 3 kobiety

 • podkarpackie2 kobiety

 • podlaskie22 mężczyzn, 26 kobiet

 • pomorskie18 mężczyzn, 17 kobiet

 • śląskie12 mężczyzn, 10 kobiet

 • świętokrzyskie5 mężczyzn, 3 kobiety

 • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn, 4 kobiety

 • wielkopolskie4 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: