Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GERMEL

Aktualność danych:

GERMEL – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (75 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 123 osoby, z czego:

57

kobiet

66

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.86.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2909. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2875. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GERMEL w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie43 mężczyzn, 32 kobiety

  • śląskie13 mężczyzn, 20 kobiet

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).