Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GERSZEWSKA

Aktualność danych:

GERSZEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (38 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 97 osób, z czego:

97

kobiet

Męska forma nazwiska to GERSZEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2869. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GERSZEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie4 kobiety

  • lubuskie13 kobiet

  • mazowieckie17 kobiet

  • opolskie3 kobiety

  • pomorskie38 kobiet

  • zachodniopomorskie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).