Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GERWATOWSKA

Aktualność danych:

GERWATOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (126 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 295 osób, z czego:

295

kobiet

Męska forma nazwiska to GERWATOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2671. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GERWATOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie27 kobiet

 • kujawsko-pomorskie21 kobiet

 • lubelskie2 kobiety

 • lubuskie7 kobiet

 • łódzkie11 kobiet

 • małopolskie6 kobiet

 • mazowieckie126 kobiet

 • podkarpackie2 kobiety

 • podlaskie15 kobiet

 • pomorskie16 kobiet

 • śląskie5 kobiet

 • warmińsko-mazurskie19 kobiet

 • wielkopolskie4 kobiety

 • zachodniopomorskie19 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).