Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GESING

Aktualność danych:

GESING – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (43 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 152 osoby, z czego:

73

kobiety

79

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.92.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2893. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2862. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GESING w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 mężczyzn, 7 kobiet

  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn, 6 kobiet

  • małopolskie10 mężczyzn, 9 kobiet

  • mazowieckie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • podkarpackie25 mężczyzn, 18 kobiet

  • pomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie12 mężczyzn, 10 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).