Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GESSNER

Aktualność danych:

GESSNER – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (34 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 80 osób, z czego:

48

kobiet

32

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.5.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2918. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2909. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GESSNER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • mazowieckie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • podkarpackie2 kobiety

  • pomorskie2 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie2 kobiety

  • wielkopolskie18 mężczyzn, 16 kobiet

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).