Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GEWARTOWSKI

Aktualność danych:

GEWARTOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (6 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 25 osób, z czego:

25

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GEWARTOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2916. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GEWARTOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • mazowieckie5 mężczyzn

  • pomorskie4 mężczyzn

  • śląskie2 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie6 mężczyzn

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).