Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GEWERT

Aktualność danych:

GEWERT – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubuskim (28 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 92 osoby, z czego:

40

kobiet

52

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.77.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2926. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2889. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GEWERT w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubuskie17 mężczyzn, 11 kobiet

  • podkarpackie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie5 mężczyzn, 9 kobiet

  • wielkopolskie10 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).