Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GEZELLA

Aktualność danych:

GEZELLA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (15 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 46 osób, z czego:

25

kobiet

21

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.19.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2941. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2920. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GEZELLA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 mężczyzn, 7 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn

  • łódzkie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • opolskie2 kobiety

  • wielkopolskie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).