Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GLAPIŃSKA

Aktualność danych:

GLAPIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (207 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 566 osób, z czego:

566

kobiet

Męska forma nazwiska to GLAPIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2400. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GLAPIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie50 kobiet

 • kujawsko-pomorskie8 kobiet

 • lubuskie5 kobiet

 • łódzkie207 kobiet

 • małopolskie9 kobiet

 • mazowieckie22 kobiety

 • opolskie2 kobiety

 • podkarpackie4 kobiety

 • pomorskie28 kobiet

 • śląskie16 kobiet

 • wielkopolskie165 kobiet

 • zachodniopomorskie12 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).