Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GLUGLA

Aktualność danych:

GLUGLA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (133 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 288 osób, z czego:

153

kobiety

135

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.13.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2813. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2806. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GLUGLA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • kujawsko-pomorskie12 mężczyzn, 19 kobiet

  • małopolskie3 mężczyzn

  • pomorskie25 mężczyzn, 25 kobiet

  • śląskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie60 mężczyzn, 73 kobiety

  • zachodniopomorskie12 mężczyzn, 15 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: