Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GODEL

Aktualność danych:

GODEL – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (9 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 41 osób, z czego:

23

kobiety

18

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.28.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2943. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2923. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GODEL w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • małopolskie2 kobiety

  • śląskie2 mężczyzn, 6 kobiet

  • wielkopolskie4 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).