Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GONZALEZ

Aktualność danych:

GONZALEZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (10 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 106 osób, z czego:

67

kobiet

39

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.72.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2899. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2902. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GONZALEZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • lubelskie2 kobiety

  • mazowieckie2 mężczyzn, 8 kobiet

  • podkarpackie5 kobiet

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie6 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety

  • wielkopolskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).