Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GOSZ

Aktualność danych:

GOSZ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (668 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 915 osób, z czego:

452

kobiety

463

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.98.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2514. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2478. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GOSZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie21 mężczyzn, 32 kobiety

  • mazowieckie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • opolskie5 kobiet

  • pomorskie356 mężczyzn, 312 kobiet

  • śląskie19 mężczyzn, 20 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety

  • wielkopolskie5 mężczyzn, 9 kobiet

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).