Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRAŁEK

Aktualność danych:

GRAŁEK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (226 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 313 osób, z czego:

164

kobiety

149

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.1.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2802. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2792. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRAŁEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn, 4 kobiety

  • łódzkie108 mężczyzn, 118 kobiet

  • małopolskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie6 mężczyzn, 13 kobiet

  • podkarpackie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie6 mężczyzn, 9 kobiet

  • wielkopolskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).