Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRAŻEWICZ

Aktualność danych:

GRAŻEWICZ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (28 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 111 osób, z czego:

57

kobiet

54

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.06.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2909. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2887. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRAŻEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubuskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • małopolskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie8 mężczyzn

  • śląskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie12 mężczyzn, 10 kobiet

  • zachodniopomorskie15 mężczyzn, 13 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).