Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRAŻYŃSKA

Aktualność danych:

GRAŻYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (14 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 60 osób, z czego:

60

kobiet

Męska forma nazwiska to GRAŻYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2906. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRAŻYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie14 kobiet

  • lubelskie2 kobiety

  • małopolskie5 kobiet

  • mazowieckie6 kobiet

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie12 kobiet

  • wielkopolskie8 kobiet

  • zachodniopomorskie9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).