Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRABACKI

Aktualność danych:

GRABACKI – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (39 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 64 osoby, z czego:

64

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GRABACKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2877. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRABACKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie19 mężczyzn

  • lubuskie3 mężczyzn

  • małopolskie39 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).