Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRABALA

Aktualność danych:

GRABALA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (74 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 167 osób, z czego:

81

kobiet

86

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.94.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2885. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2855. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRABALA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie6 mężczyzn, 7 kobiet

  • opolskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • podkarpackie2 kobiety

  • podlaskie40 mężczyzn, 34 kobiety

  • pomorskie7 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie7 mężczyzn, 9 kobiet

  • świętokrzyskie10 mężczyzn, 6 kobiet

  • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).