Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRABALSKA

Aktualność danych:

GRABALSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (67 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 204 osoby, z czego:

204

kobiety

Męska forma nazwiska to GRABALSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2762. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRABALSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie12 kobiet

 • lubelskie2 kobiety

 • łódzkie7 kobiet

 • małopolskie6 kobiet

 • mazowieckie67 kobiet

 • opolskie4 kobiety

 • podkarpackie3 kobiety

 • pomorskie11 kobiet

 • śląskie22 kobiety

 • świętokrzyskie49 kobiet

 • wielkopolskie3 kobiety

 • zachodniopomorskie10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).