Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRABALSKI

Aktualność danych:

GRABALSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (59 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 184 osoby, z czego:

184

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GRABALSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2757. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRABALSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie10 mężczyzn

 • lubelskie2 mężczyzn

 • łódzkie8 mężczyzn

 • małopolskie4 mężczyzn

 • mazowieckie59 mężczyzn

 • opolskie2 mężczyzn

 • podkarpackie2 mężczyzn

 • pomorskie10 mężczyzn

 • śląskie16 mężczyzn

 • świętokrzyskie57 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn

 • wielkopolskie6 mężczyzn

 • zachodniopomorskie8 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).