Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRABARKIEWICZ

Aktualność danych:

GRABARKIEWICZ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (135 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 298 osób, z czego:

147

kobiet

151

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.97.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2819. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2790. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRABARKIEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie30 mężczyzn, 26 kobiet

  • kujawsko-pomorskie26 mężczyzn, 27 kobiet

  • lubuskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie5 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie6 mężczyzn, 5 kobiet

  • wielkopolskie64 mężczyzn, 71 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).