Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRABARSKA

Aktualność danych:

GRABARSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (78 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 379 osób, z czego:

379

kobiet

Męska forma nazwiska to GRABARSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2587. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRABARSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie12 kobiet

 • kujawsko-pomorskie61 kobiet

 • lubelskie20 kobiet

 • lubuskie9 kobiet

 • łódzkie19 kobiet

 • małopolskie14 kobiet

 • mazowieckie78 kobiet

 • opolskie15 kobiet

 • podlaskie3 kobiety

 • pomorskie33 kobiety

 • śląskie17 kobiet

 • świętokrzyskie6 kobiet

 • wielkopolskie33 kobiety

 • zachodniopomorskie13 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).