Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRABCZYŃSKA

Aktualność danych:

GRABCZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (49 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 246 osób, z czego:

246

kobiet

Męska forma nazwiska to GRABCZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2720. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRABCZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie24 kobiety

 • kujawsko-pomorskie39 kobiet

 • lubelskie25 kobiet

 • lubuskie3 kobiety

 • łódzkie4 kobiety

 • małopolskie49 kobiet

 • mazowieckie21 kobiet

 • opolskie11 kobiet

 • pomorskie3 kobiety

 • śląskie31 kobiet

 • wielkopolskie13 kobiet

 • zachodniopomorskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).