Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRABCZYK

Aktualność danych:

GRABCZYK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (53 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 173 osoby, z czego:

76

kobiet

97

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.78.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2890. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2844. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRABCZYK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie13 mężczyzn, 15 kobiet

  • łódzkie2 kobiety

  • małopolskie34 mężczyzn, 19 kobiet

  • mazowieckie23 mężczyzn, 15 kobiet

  • opolskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie14 mężczyzn, 11 kobiet

  • wielkopolskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: