Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRABE

Aktualność danych:

GRABE – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (18 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 67 osób, z czego:

36

kobiet

31

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.16.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2930. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2910. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRABE w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 mężczyzn, 9 kobiet

  • pomorskie10 mężczyzn, 8 kobiet

  • śląskie7 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: