Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRABECKA

Aktualność danych:

GRABECKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (24 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 54 osoby, z czego:

54

kobiety

Męska forma nazwiska to GRABECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2912. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRABECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • kujawsko-pomorskie4 kobiety

  • małopolskie14 kobiet

  • mazowieckie24 kobiety

  • podkarpackie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).