Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRABECKI

Aktualność danych:

GRABECKI – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (21 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 47 osób, z czego:

47

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GRABECKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2894. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRABECKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn

  • małopolskie14 mężczyzn

  • mazowieckie21 mężczyzn

  • podkarpackie2 mężczyzn

  • śląskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).