Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRABIŃSKA

Aktualność danych:

GRABIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (309 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 1669 osób, z czego:

1669

kobiet

Męska forma nazwiska to GRABIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1404. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRABIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie108 kobiet

 • kujawsko-pomorskie52 kobiety

 • lubelskie58 kobiet

 • lubuskie35 kobiet

 • łódzkie111 kobiet

 • małopolskie57 kobiet

 • mazowieckie211 kobiet

 • opolskie65 kobiet

 • podkarpackie6 kobiet

 • podlaskie68 kobiet

 • pomorskie113 kobiet

 • śląskie309 kobiet

 • świętokrzyskie33 kobiety

 • warmińsko-mazurskie71 kobiet

 • wielkopolskie160 kobiet

 • zachodniopomorskie40 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: